Miasto Stołeczne Warszawa - Formularz płatności

Płatności online za czynności urzędowe

Wybierz dzielnicę:

Wybierz dzielnicę

Wybierz rodzaj sprawy:

Opłata dotyczy (wymagane):

Wybierz rodzaj sprawy
Rejestracja pojazdu nowego lub zarejestrowanego w innym mieście
Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy
Rejestracja tymczasowa (np. na badania techniczne, przewóz z miejsca zakupu do miejsca zamieszkania na terenie RP, w celu dokonania naprawy pojazdu)
Rejestracja tymczasowa w celu wywozu pojazdu za granicę
Rejestracja pojazdu zabytkowego
Rejestracja pojazdu + tablice indywidualne
Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy + tablice indywidualne
Wydanie wtórnika tablic rejestracyjnych o tym samym numerze
Zmiana numeru rejestracyjnego
Wydanie dodatkowej tablicy rejestracyjnej do oznaczenia bagażnika
Wymiana dowodu rejestracyjnego (np. brak miejsca na wpisanie terminu badań technicznych)/Wtórnik dowodu rejestracyjnego
Rejestracja pojazdu zarejestrowanego w Warszawie (przerejestrowanie)
Pozostałe opłaty
Pozostałe opłaty
Wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym
Wydanie prawa jazdy
Wydanie pozwolenia na kierowanie tramwajem
Pozostałe opłaty
Pozostałe opłaty
Opłata za zaświadczenie
Przyjęcie zgłoszenia budowy sieci, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane:
Przyjęcie zgłoszenia dot. przebudowy sieci, o których mowa w atr.29 ust. 2 pkt 1 b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej- udostępnianie danych zasobu
Pozostałe opłaty
Pozostałe opłaty
PLN

Podaj Twoje dane:

Na ten adres e-mail otrzymasz potwierdzenie zrealizowania płatności

Wybierz jednorazową formę płatności:

Oświadczam, że:


Chcę, aby usługa została zrealizowana niezwłocznie i wiem, że nie otrzymam zwrotu poniesionych kosztów w przypadku odstąpienia od umowy.

Podsumowanie płatności

Kwota transakcji:

0,00 PLN

Kwota prowizji:

1.00 PLN

Kwota do zapłaty:

1.00 PLN